Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng tới 4,2 lần, lên 8 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CNG chỉ đạt gần 32 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

CNG: Loi nhuan quy III/2016 giam 15% vi chi phi ban hang tang vot - Anh 1

BCTC quý III/2016 của CTCP CNG Việt Nam (mã CNG) cho thấy, mặc dù doanh thu của doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ nhưng do chi phí bán hàng tăng mạnh đã đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm tới 14,7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, kết thúc quý III/2016, CNG đạt doanh thu 227,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng giảm mạnh hơn đã giúp biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 24,28%, tăng nhẹ so với mức 24,06% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính trong kỳ của CNG không có nhiều biến động. Tuy nhiên, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng tới 4,2 lần, lên 8 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CNG chỉ đạt gần 32 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, CNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 26,1 tỷ đồng, giảm 14,7% so với con số đạt được trong quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng, CNG ghi nhận doanh thu hơn 666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và thực hiện lần lượt 60% và 67% kế hoạch năm 2016.

Trần Thúy