Hàng nghìn người dân và đồng đội xếp hàng viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Trịnh Nguyễn

Thứ Hai, ngày 20/6/2016 - 08:54