Đọc một mẩu tin ngắn trên báo mà giật mình: 180 người ở vùng nông thôn miền tây nam Ấn Độ vì uống phải rượu dỏm mà thiệt mạng. Số người này ngang với dân số một ấp nhỏ ở miền Tây Nam bộ.