Thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủy lợi trong sáng 8/11, các ĐBQH cho rằng quy hoạch thủy lợi phải gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp...

Chuyen thuy loi phi sang gia dich vu - Anh 1

ĐB Ngô Đức Mạnh đề nghị chuyển thủy lợi phí sang giá dịch vụ

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủy lợi trong sáng 8/11, các ĐBQH cho rằng quy hoạch thủy lợi phải gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chú ý đến đặc điểm các vùng miền, khuyến khích xã hội hóa đầu tư công trình thủy lợi, tạo điều kiện cho người SXNN được hưởng lợi nhiều hơn từ các công trình thủy lợi và phải phân định rõ chức năng của bộ, ngành, địa phương trong quản lý các công trình thủy lợi, tránh chồng chéo như hiện nay.

Nhìn nhận việc chuyển thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi là một chủ trương đúng đắn, ĐB Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận) đề nghị cần quy định cách tính giá phù hợp, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ. Đồng quan điểm này, ĐB Ngô Thanh Danh (Đắk Nông) cho rằng cần làm rõ hơn vấn đề giá dịch vụ, phải tính cụ thể, chặt chẽ vấn đề này trong luật để khi thực thi được thuận tiện.

Đề cập đến việc vận hành các hồ đập có liên quan tới đời sống dân sinh, ĐB Hồ Thanh Bình (An Giang) đề nghị Chính phủ phải quy định rõ việc vận hành đập an toàn để quy được trách nhiệm.

Đề xuất “một ông chủ” trong chỉ đạo vận hành hồ đập, từ an toàn trong vận hành đến phục vụ tưới tiêu ĐB Vũ Trọng Kim (Hải Dương) cho rằng nên giao cho Bộ NN - PTNT toàn bộ các công việc, từ thiết kế xây dựng đập cho đến vận hành đập, giữ đảm bảo an toàn, đặc biệt là vùng hạ du khi có mưa bão.