Trung tâm Khuyến nông Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Xây dựng và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ”.

Chuyen dat trong lua sang trong ngo, dau do - Anh 1

Mô hình có quy mô 10ha và 30 hộ tham gia tại xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên. Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi trồng không có mưa, thời tiết khô hạn, xuất hiện sâu xám, sâu gai hại ngô… Tuy nhiên, mô hình vẫn cho năng suất cao, đạt 8,5 tấn/ha.

So sánh hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích trước đây trồng lúa (1.000m2) cho thấy: Chi phí cho trồng lúa là 4.230.000 đồng, sau khi thu hoạch, trừ các khoản chi phí thì không có lãi mà còn lỗ 1.980.000 đồng. Chi phí trồng ngô là 2.539.000 đồng, ít hơn trồng lúa 1.691.000 đồng, sau khi thu hoạch trừ chi phí thì thu lãi 1.711.000 đồng.

Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Uyên cho rằng, dự án không những mang lại hiệu quả kinh tế và còn mang lại hiệu quả xã hội như chuyển đổi nhóm cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương giúp tiết kiệm nguồn nước tưới trong điều kiện nắng hạn gay gắt, giảm thiểu tổn thất do thiên tai gây ra, nông dân có thu nhập...

LINH ĐA