Thiếu máu là chứng bệnh chỉ tình trạng suy giảm hồng cầu, gây cản trở quá trình vận chuyển oxy. Kết quả, chức năng của hệ thần kinh và cơ bắp kém hoạt động.