AccorHotels Việt Nam củng cố cam kết chống bóc lột tình dục trẻ em cùng với Sáng Kiến The Code (Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục trong ngành du lịch).

Việt Nam là quốc gia mới nhất trong hệ thống AccorHotels ký Bộ quy tắc, một sáng kiến do ngành thúc đẩy được hỗ trợ bởi ECPAT(Chấm dứt mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ em cho mục đích tình dục), UNICEF và Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO).

Trong 15 năm qua, AccorHotels đã đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em bằng cách cung cấp thông tin và đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức của khách hàng và nhà cung cấp, giới thiệu việc báo cáo các quy trình và tăng cường quan hệ với các nhà chức trách để chống lại những hành vi này thông qua WATCH (Chúng ta cùng hành động vì trẻ em), chương trình bảo vệ trẻ em của AccorHotels.

Chung tay chong lam dung va buon ban tre em - Anh 1

Bà Lynn Lee, Giám đốc phát triển bền vững và truyền thông, AccorHotels Châu Á Thái Bình Dương và ông Damien Brosnan, Giám đốc chương trình sáng kiến The Code trong lễ ký cam kết tại ITB Châu Á (Hội chợ du lịch Châu Á) diễn ra tại Singapore, ngày 20/10/2016.

Bà Lynn Lee, Giám đốc phát triển bền vững & truyền thông của AccorHotels Châu Á Thái Bình Dương cho biết: "Từ năm 2001, AccorHotels đã tham gia cuộc chiến chống bóc lột tình dục trẻ em trong ngành du lịch cùng với ECPAT International và các Tổ chức phi chính phủ địa phương. Bảo vệ trẻ em là một trong những ưu tiên của Planet 21, chương trình CSR của AccorHotels, gần 90% hệ thống khách sạn của chúng tôi trên toàn cầu đã cam kết bảo vệ trẻ em”.

"AccorHotels cung cấp ví dụ điển hình về cách mà các công ty trong ngành du lịch có thể thực hiện các bước thích hợp để giúp bảo vệ trẻ em", ông Damien Brosnan, người quản lý chương trình cho Bộ quy tắc, cho biết.

Bộ quy tắc ứng xử nêu rõ sáu bước cần thiết mà AccorHotels cam kết thực hiện để bảo vệ trẻ em:

• Xây dựng các chính sách đạo đức và quy trình chống bóc lột tình dục trẻ em.

• Đào tạo nhân viên về các quyền của trẻ em, công tác ngăn chặn bóc lột tình dục và cách báo cáo những trường hợp đáng ngờ.

• Đưa một điều khoản vào các hợp đồng xuyên suốt chuỗi giá trị nêu rõ sự phản đối nói chung và chính sách không khoan nhượng đối với hành vi bóc lột tình dục trẻ em.

• Cung cấp thông tin cho khách du lịch về các quyền của trẻ em, công tác ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em và cách báo cáo những trường hợp đáng ngờ.

• Hỗ trợ, cộng tác và kêu gọi các bên liên quan trong công tác ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em.

• Báo cáo hàng năm về việc thực hiện các hoạt động liên quan đến Bộ quy tắc của các bên liên quan.

Với sự hỗ trợ của ECPAT hay các Tổ chức phi chính phủ địa phương, hơn 60.000 nhân viên của AccorHotels trên toàn cầu đã được đào tạo về cách phát hiện và đối phó với các trường hợp lạm dụng và buôn bán trẻ em.

Để tìm hiểu thêm về cam kết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Tập đoàn AccorHotels, vui lòng truy cập: http://www.accorhotels-group.com/en/sustainable-development.html

PV