AT - Hàng loạt thông tin rải rác trên các phương tiện truyền thông trong những ngày đầu năm đã phản ánh thực trạng yếu kém trong ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và môi trường của không ít người.