Suốt những ngày qua, cả nước tập trung chung sức, đồng lòng ứng phó với siêu bão Haiyan. Trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần người Việt càng lại dâng cao, từ quân đến dân, từ chính quyền đến dân, nhà nhà, người người đã kết thành làn sóng đẩy lùi, hạn chế sức tàn phá của thiên nhiên đến mức thấp nhất.

Sau thử thách của thiên nhiên, cùng khắc phục hậu quả của thiên nhiên, người dân lại trở về thực tại, lại cùng đến nghị trường trăn trở với những khó khăn, với những giải pháp để vượt qua những cơn bão đời thường.

Hôm qua, các Đại biểu Quốc hội đã ấn nút thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội năm 2014. Theo đó, nhiều chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra với Chính phủ trong 2 năm 2014, 2015. Ví như sự ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý những hạn chế, yếu kém, nhất là ổn định và lành mạnh hóa thị trường tài chính, xử lý công trình xây dựng dở dang...Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2014 - 2015 đạt khoảng 6%/năm, giá tiêu dùng tăng khoảng 7%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 31 - 32% GDP…Trong đó, cũng đặc biệt coi trọng vấn đề phòng, chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai...Nghị quyết đã thông qua, nhưng vấn đề là làm sao thực hiện cho tốt, cho nghiêm? Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra, nhưng làm sao triển khai, thực hiện cho hiệu quả?

Những năm qua Chính phủ đã có những kinh nghiệm, thành công trong việc điều hành như việc thực hiện NQ11/CP ngày 24-2-2011 về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bài học đặt ra cần phải mạnh tay hơn, kiên quyết hơn, như việc phòng, chống tham nhũng cứ không thể cứ mãi dậm chân, tiếp tục để tiền bạc của dân bị thất thoát, lãng phí, rơi vào túi tham quan...

Lòng tin của dân vào Quốc hội, vào Chính phủ vẫn còn đó. Xin hãy khẳng định, tiếp thêm lòng tin cho dân. Trong khó khăn, để vượt qua khó khăn, vì một tương lai tươi đẹp, dù chống thiên tai hay nhân tai, người dân vẫn luôn luôn sẵn sàng chung sức đồng lòng.

Ý Dân