(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Woori CBV (Woori CBV) công bố thông tin thay đổi Thành viên và Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Park Jong Hyun được bầu vào thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho ông Kim Changbae thôi làm Thành viên và Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 18/1/2014.

Kết thúc quý IV/2013, Woori CBV đạt gần 8,13 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Trong đó, hoạt động tư vấn đem về phần lớn doanh thu với 6,28 tỷ đồng (tăng 13%), hoạt động đầu tư chứng khoán-góp vốn đem về 213 triệu đồng (giảm 39%), hoạt động môi giới mang lại 180 triệu đồng (tăng 125%) và còn lại là doanh thu khác với 1,45 tỷ đồng (giảm 21%).

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,5 tỷ đồng, tăng 50%, nhưng chi phí hoạt động kinh doanh là 2,5 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với cùng kỳ.

Kết quả, Woori CBV lãi ròng 4,1 tỷ đồng trong quý IV/2013, tăng 70% so với quý IV năm trước.

Lũy kế cả năm 2013, Woori CBV đạt 12,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với 2012; lãi ròng 126 triệu đồng. Năm 2012, Woori CBV cũng chỉ lãi có 21 triệu đồng.

N.Tùng