Sau khi mốc 500 điểm bị chọc thủng vào phiên giao dịch sáng thứ ba, việc thu hẹp đáng kể biên độ trở thành yếu tố chủ yếu giúp Vn-Index tăng liên tiếp trong 3 ngày.