Mobiistar Prime X Max trễ hẹn người dùng đến trung tuần tháng 4.2016 mới ra mắt thay vì cuối tháng 3 vừa qua. Ngày 13.4, những sản phẩm đầu tiên của mobiistar Prime X Max bắt đầu được hé lộ tuy nhiên thời điểm lên kệ được cho rằng phải đến cuối tháng 4 trong khi phía Mobiistar cho đặt hàng trước từ 19-22.4 tặng kèm 1 triệu đồng.

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 1

Những sản phẩm đầu tiên Prime X Max xuất hiện trong buổi trải nghiệm ngày 13.4.

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 2

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 3

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 4

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 5

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 6

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 7

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 8

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 9

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 10

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 11

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 12

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 13

Chum anh nong hoi lo dien smartphone cao cap nhat Prime X Max cua Mobiistar - Anh 14