Sau đòn tiến công chủ động, đồng loạt và bất ngờ lúc 20h ngày 19-12-1946, quân và dân Thủ đô tiếp tục triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc với những trận địa, chiến lũy được lập nên ở khắp nơi. Chùm ảnh về những trận địa, chiến lũy tại Hà Nội năm 1946 do nhà giáo lịch sử Đoàn Thịnh và con trai là KTS Đoàn Bắc sưu tầm và ra mắt độc giả vào năm 2010, nay lại được giới thiệu và gửi đến độc giả nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 1

Lập trận địa cơ động trên hè phố

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 2

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 3

Lập chiến lũy bằng đồ đạc

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 4

Đào giao thông hào trong nội đô

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 5

Trận địa tại vườn Bách thảo

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 6

Trận địa tại làng Quảng Bá

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 7

Trận địa ở đền Voi Phục

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 8

Trận địa Chùa Sét

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 9

Pháo đài ở đường Láng

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 10

Chiến lũy ở trận địa Lò Đúc

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 11

Ụ pháo 37 ly ở trận địa Yên Phụ

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 12

Ụ chiến đấu ở ngã ba Lương Yên

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 13

Ụ đại liên tại trận địa Hàng Chiếu

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 14

Ụ trung liên của Tự vệ Thủ đô

Chum anh kho quen ve Ha Noi mua dong nam 1946 (2): Tran dia, chien luy khap thanh Ha Noi - Anh 15

Ụ chặn xe địch tại Bạch Mai

* Kỳ tiếp: Chùm ảnh khó quên về Hà Nội mùa đông năm 1946 (3): Hà Nội hát khúc ca khải hoàn