Đoạn đường được phân làn dài khoảng 5 km, bắt đầu từ nút giao thông Kim Liên kéo dài đến ngã ba Pháp Vân - Cầu Tiên. Đường có 6 làn xe: 4 cho xe cơ giới và 2 cho xe thô sơ.