Một số người lo ngại về khả năng nhà đầu tư nước ngoài đang quy đổi vốn để rút khỏi thị trường chứng khoán...