Đông y gọi gừng tươi là sinh khương, gừng khô gọi là can khương, gừng đã bào chế gọi là bào khương. Mỗi loại có những tính năng chữa bệnh nhất định.