Ông Trần Văn Thành đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ 23/4 đến 23/6.

Công ty cổ phần Nhà Việt Nam, mã NVN , thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NVN, trước giao dịch nắm giữ 700 nghìn cổ phiếu NVN.

Ông Thành đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1,7 triệu đơn vị, chiếm 16% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến từ 23/4 đến 23/6 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh với mục đích tài chính cá nhân.

Đóng cửa phiên giao dịch 18/4, NVN tăng trần lên giá 7.600 đồng/cổ phiếu.

Nguồn DVT/HSX