Công tác chính sách - xã hội của tổ chức CĐ toàn quân đã, đang đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao vị thể của tổ chức CĐ trong quân đội. Làm nên kết quả này có đóng góp không của đội ngũ CB CĐ, mà một trong những điển hình là Thượng úy chuyên nghiệp, Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 Lê Xuân Hùng.

Chu tich CDCS Trung doan 710, Binh doan 15: Lam tot cong tac chinh sach - xa hoi - Anh 1

hượng úy, Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 Lê Xuân Hùng. Ảnh: L.Nguyên

Thực hiện tốt chế độ cho NLĐ

CĐCS Trung đoàn 710 có 9 CĐ bộ phận với 364 đoàn viên, chiếm 99,45% quân số toàn đơn vị. Địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, xa, biên giới; các đơn vị cách xa nhau, có đơn vị cách trung tâm 50km. Đoàn viên CĐ đa số là người dân tộc. Kể ra như vậy để thấy việc phát động, tổ chức hoạt động CĐ ở đây gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị, đồng tâm của BCH CĐCS và sự nỗ lực của cá nhân, Thượng úy Lê Xuân Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là công tác chính sách - xã hội. Từ 2011 - 2016, đội ngũ CB CĐ các cấp đã vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy, các biện pháp quản lý của đơn vị, cùng cơ quan quản lý các cấp tổ chức sản xuất có hiệu quả, để có cơ sở và điều kiện thuận lợi thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội đối với NLĐ. Vận động 100% CB, đoàn viên CĐ tích cực tham gia đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội" được 127.790.000đ, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 151.959.000đ, quỹ "Ngày vì người nghèo" được 43.748.297đ, quyên góp ủng hộ các gia đình công nhân bị thiên tai, hỏa hoạn 16.670.000đ. Tổ chức bình xét, xây tặng 7 căn nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội", cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở với số tiền: 430.000.000đ. Thường xuyên thực hiện tốt việc thăm hỏi CB, đoàn viên, NLĐ và thân nhân đoàn viên; Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất và thường xuyên; Giải quyết chế độ thai sản cho 193 người, với số tiền: 1.782.049.000đ…

Xây dựng chỉ tiêu thi đua phù hợp

Trên cương vị là Chủ tịch CĐCS, thượng úy Lê Xuân Hùng đã quán triệt nghiêm túc tuyên truyền đến CB, đoàn viên, CNVC, LĐQP trong đơn vị các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng cục Chính trị, Binh đoàn 15 và đơn vị về công tác chính sách - xã hội, qua đó giúp mọi người nhận thức rõ và thực hiện nghiêm túc quyền, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó Lê Xuân Hùng cùng BCH CĐCS thường xuyên nghiên cứu các văn bản để đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ đúng quy định, phù hợp với điều kiện mô hình hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, trước đặc thù của đơn vị vừa thực hiện công tác dân vận, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và huấn luyện lực lượng dự bị, động viên, Chủ tịch CĐCS cùng CB CĐ thường xuyên xuống cơ sở, gần gũi anh em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó chia sẻ và tạo dựng lòng tin. Khi phát động phong trào, Chủ tịch CĐCS luôn căn cứ vào hướng dẫn của Phòng chính trị Binh đoàn; kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; tình hình thực tế của đơn vị, từ đó xây dựng chỉ tiêu thi đua phù hợp từng giai đoạn.

Một trong những kinh nghiệm để làm tốt công tác chính sách xã hội trong CĐ quân đội giai đoạn 2011 - 2016 được Ban CĐ Quốc phòng đúc kết là “CĐ phải chủ động, xây dựng các chương trình hoạt động xã hội phù hợp với yêu cầu chung và đặc điểm tình hình điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, DN. Đề ra được nội dung, hình thức biện pháp hoạt động phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của đông đảo CB, đoàn viên, CNVC, LĐ quốc phòng toàn quân”. Vận dụng tốt những kinh nghiệm trên, thượng úy Lê Xuân Hùng là 1 trong 27 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chính sách - xã hội giai đoạn 2011 - 2016.

Linh Nguyên