Thôn Chộc Toòng, xã Cao Kỳ (Chợ Mới-Bắc Kạn), có 99 hộ với 446 nhân khẩu. Nguồn thu nhập chính của người dân trong thôn chỉ dựa vào hơn 11 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng mía chiếm ½ diện tích đất canh tác trong năm; đây cũng là thôn đầu tiên phát triển cây mía ở xã Cao Kỳ.