Ngày 5-11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo đó, hoạt động phối hợp tập trung vào việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe đối với cựu chiến binh (CCB); tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, bảo đảm cho hội viên CCB có kiến thức cần thiết và năng lực chủ động phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, hai bên phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với CCB tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Bộ Y tế sẽ chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc giúp đỡ trang thiết bị, phác đồ điều trị phục hồi chức năng đối với CCB, con CCB bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Hữu Nghị...