- "

Từ nay tới cuối năm không tăng giá bán điện, điều hành giá xăng dầu phù hợp, xem xét giảm phí BOT ở các tuyến đường thu phí".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết

chủ trương của Chính phủ tại phiên họp báo Chính phủ chiều tối nay.

Ông nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng, cầu các thành viên, bộ, ngành phải làm việc với ý chí quyết tâm cao nhất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu.

Chinh phu xem xet giam phi BOT - Anh 1

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong phiên họp Chính phủ hôm nay

Đồng thời, không để lặp lại tình trạng “xuân thu nhị kỳ” trước đây, đầu năm là tháng ăn chơi mà phải chủ động nguồn lực, thể chế, cơ chế, không đợi ăn Tết xong mới bước vào sản xuất - mà phải bắt tay vào sản xuất ngay từ những ngày đầu năm 2017.

Thủ tướng cũng lưu ý một số giải pháp cuối năm 2016 và tạo tiền đề 2017 là GDP cố gắng đạt 7,1 - 7,4% để cả năm đạt 6,3 - 6,5%.

“Không tăng giá bán điện từ nay tới cuối năm, điều hành giá xăng dầu phù hợp, xem xét giảm phí BOT ở các tuyến đường thu phí. Theo dõi sát tình hình giá cả, triển khai chương trình bình ổn giá dịp Tết” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng dẫn lại nhắc nhở của Thủ tướng phê bình một số bộ, địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, không đổ lỗi cho quy trình thủ tục.

Đồng thời, đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng để tăng trưởng sản xuất; thực hiện các giải pháp giảm lãi suất vay, kiểm soát nợ xấu phát sinh...

Thu Hằng