Trong phiên làm việc sáng qua (11-11), các ĐBQH đã tập trung xem xét các tờ trình của Chính phủ về công tác nhân sự. Đầu giờ sáng, trong phát biểu mở đầu phiên làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc Quốc hội xem xét cơ cấu nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ, đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội, và một số cơ quan khác thuộc Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ đọc Tờ trình đề nghị tăng thêm một Phó Thủ tướng. Tại Tờ trình, Thủ tướng cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII gồm 22 bộ, và cơ quan ngang bộ. Về Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, "qua thực tiễn nhiệm kỳ khóa XII, việc có 5 phó Thủ tướng, trong đó 1 phó Thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị kỳ họp thứ 6 này, QH đồng ý cho Chính phủ tăng thêm 1 Phó Thủ tướng "để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.” Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày cho thấy, Ủy ban này đã tỏ rõ sự nhất trí rất cao với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII từ 4 lên 5 phó Thủ tướng.

Cũng sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân do ông đã được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong Hội nghị lần thứ 6 UBTƯ MTTQ Việt Nam, hôm 5-9.

M.L-V.T