Nga ôm chiếc giỏ xách, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. Cô nhìn quanh như muốn ghi khắc vào lòng những hình ảnh thân quen trong ngôi nhà mình đã gắn bó suốt 5 năm qua.