[Kênh14] - Anh và người ấy, giờ thì em đã biết phải chọn ai?