Lao động nữ mất việc được hỗ trợ, Bảo vệ rừng được trang bị vũ khí, Chậm nộp tiền phạt trong lĩnh vực hải quan bị tính lãi... là một trong những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2016. Mời quý vị cùng cập nhật trong video sau đây.