Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn bản số 167/CV-CN ngày 28/9/2016 của Cty CP Cấp nước Sơn La về việc tính chi phí duy trì đấu nối trong giá tiêu thụ nước sạch.

Chi phi duy tri dau noi trong gia tieu thu nuoc sach - Anh 1

Theo Bộ Xây dựng, tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn thì chi phí duy trì đấu nối là chi phí để quản lý, duy trì các đấu nối hiện đang sử dụng (kể cả trường hợp khách hàng không sử dụng nước) và sẽ sử dụng trong kỳ kế hoạch cung cấp nước nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cấp nước theo nhu cầu của khách hàng.

Chi phí duy trì đấu nối là một khoản mục thuộc chi phí bán hàng, được tính vào tổng chí phí sản xuất, kinh doanh, được hạch toán vào giá thành 1m3 nước sạch và là căn cứ để xác định giá tiêu thụ nước sạch. Theo đó, nếu chi phí duy trì đấu nối chưa được tính trong giá thành 1m3 nước sạch (hoặc không cấu thành trong giá bán), thì phương án thu và mức thu để bù đắp chi phí duy trì đấu nối do UBND tỉnh quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế sử dụng nước tại địa phương.

PV