(Chinhphu.vn) – 5 tỉnh và 5 huyện nêu trên gồm các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Phước, An Giang và các huyện: Nam Đàn-tỉnh Nghệ An, Hải Hậu-tỉnh Nam Định, Phước Long-tỉnh Bạc Liêu, Phú Ninh-tỉnh Quảng Nam, K'Bang- tỉnh Gia Lai. Đây là kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình này.

Đồng thời, BCĐ Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo để rút kinh nghiệm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Theo kế hoạch trong năm 2010 sẽ thành lập BCĐ ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã do Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã làm Trưởng ban. Nhằm hoàn thành các văn bản phục vụ cho việc triển khai chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; tổng hợp báo cáo rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới và mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đến năm 2015 và 2020. Đồng thời, các địa phương sẽ xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã theo 19 tiêu chí nông thôn mới; cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã... Ngay trong tháng 10 tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng đề án và phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới" và trong tháng 12/2010 sẽ xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ với các cơ quan của Đảng, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2011 cơ bản hoàn thành đề án xây dựng nông thôn ở các xã Kế hoạch cho năm 2011, Ban Chỉ đạo Trung ương đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn ở các xã. Đồng thời, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo điểm (5 tỉnh, 5 huyện) và theo dõi 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo. Trong năm 2011, mỗi tỉnh cũng sẽ lựa chọn 1 huyện và 2-3 xã để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Ngoài ra, các phương án phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch... sẽ được các xã tập trung thực hiện. Ở các hộ gia đình thì cần tập trung hoàn thành các công trình vệ sinh, cải tạo ao vườn, điều kiện đi lại... Thu Nga