(HNMĐT) – Thông tin từ Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Hà Nội cho biết: các chuyên gia địa phương và quốc tế sẽ gặp mặt tại Hà Nội vào tuần sau để trình bày về tầm quan trọng của chỉ giới địa lý và tên gọi xuất xứ cho các doanh nghiệp Việt Nam.