Sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Quốc hội đã chính thức đồng ý bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 1,12 triệu tỷ đồng, vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng. Dự kiến phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang) và tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Chi 5.000 ty dong giai phong mat bang san bay Long Thanh - Anh 1

Chi 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Ảnh: Baodauthau

Trước đó, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đã đề nghị các dự án quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trong đó, sử dụng nguồn lực khác để đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam và dành nguồn lực này đầu tư cho các dự án dở dang thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, các tuyến vùng biên giới. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án đường cao tốc Bắc - Nam là một trong các dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, tăng tính kết nối giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của đất nước.

Xuyến Chi (T/h)