Quá tin cò ngân hàng mà không kiểm tra lại giấy tờ vay vốn, ông Kha Tú Phi mất trắng hàng chục tỉ đồng một cách...hoàn toàn hợp pháp!. Thực tế có những doanh nghiệp đã phá sản chỉ vì những hợp đồng vay vốn nói một đằng làm một nẻo theo dẫn dắt của "cò" ngân hàng.