Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quyền được “chết nhân đạo” vào năm 2002. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cũng đưa ra các điều kiện vô cùng nghiêm ngặt để một bệnh nhân được quyền yêu cầu biện pháp này.

Theo VTC14