(Chinhphu.vn) - Các trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc; hoặc đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác, sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thì thời gian chuyển ngành và thời gian làm việc ngoài quân đội không được tính hưởng chế độ.

Ông Hà Đăng Xuân, người thân của bà Nguyễn Thị Thuận (Hà Nội), email: a4ttth@yahoo.com.vn, nhập ngũ tháng 2/1975. Từ tháng 6/1988 đến tháng 10/1990, ông Xuân được cử đi hợp tác lao động tại Cộng hòa dân chủ Đức. Năm 1991, ông Xuân nhận quyết định phục viên với thời gian làm việc thực tế 16 năm và tổng thời gian công tác đã quy đổi là 20 năm 5 tháng. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Thuận muốn biết, trường hợp của ông Xuân có được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương không? Giải đáp thắc mắc của bà Thuận, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị cho biết, theo điểm a khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, thì thời gian tính hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân đội từ khi nhập ngũ đến khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành. Đối với các trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc; hoặc đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (như tái ngũ; làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thì thời gian chuyển ngành và thời gian làm việc ngoài quân đội không được tính hưởng chế độ. Đối chiếu với quy định trên, ông Hà Đăng Xuân có thời gian công tác thực tế trong quân đội là 13 năm 5 tháng, do thời gian đi lao động hợp tác quốc tế tại Cộng hòa dân chủ Đức không tính là thời gian công tác trong quân đội. Như vậy, nếu ông Xuân không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng hoặc đang công tác có tham gia BHXH bắt buộc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để được hướng dẫn cụ thể, ông Xuân có thể liên hệ với UBND xã nơi cư trú. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc