Xahoi - Trong những shoot hình mới trên Harper's Bazaar, Châu Tấn vừa dịu dàng, vừa bí ẩn với sắc hồng rực rỡ...

Châu Tấn