Trong năm 2011, hoạt động này không tăng trưởng so với năm 2010.

Sự hợp tác giữa Petrosetco và Nokia sắp đi hồi kết khi mà Nokia tuyên bố chia tay Petrosetco để tập trung vào 2 nhà phân phối khác là FPT và Lucky.

Petrosetco thì khẳng định hợp đồng của họ với Nokia vẫn còn hiệu lực đến hết năm nay. Tuy nhiên, hôm qua, Petrosetco đã phát đi giấy mời họp báo về việc ký kết hợp tác với Samsung.

Trong năm ngoái, Petrosetco thông qua công ty con Smartcom cũng đã bắt đầu phân phối điện thoại Sony Erisson.

Trong những năm vừa qua, điện thoại Nokia đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận của Petrosetco nhưng tốc độ tăng trưởng thấp, thậm chí đã chững lại trong năm 2011.

Ngoài mảng phân phối điện toại, Petrosetco còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác.

Doanh thu các mảng kinh doanh của Petrosetco năm 2011

Trường Sơn

Theo TTVN