Ông Lê Văn Hùng (Quảng Trị) là thành viên Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ông Hùng đã lập gia đình và có con nhỏ, tuy nhiên, ông Hùng không lao động được, tất cả sinh hoạt do vợ đảm nhận. Vậy, vợ của ông có được hưởng chế độ người nuôi dưỡng không? Nếu được thì cần thủ tục gì?

Cham soc nan nhan chat doc hoa hoc co duoc ho tro? - Anh 1

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật, hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc cho người đó.

Đối chiếu với quy định hiện hành, nếu ông Lê Văn Hùng là người khuyết tật đặc biệt nặng thì hộ gia đình được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc quy định tại Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Chinhphu.vn