(Vitinfo) - Nhà khoa học người Anh Ian Wilmut – “cha đẻ” của cừu Dolly đã làm trấn động giới khoa học khi tuyên bố sẽ từ bỏ những nghiên cứu về sinh sản vô tính và chuyển hướng sang một phương pháp khác - sản xuất các tế bào mầm mà không dùng đến phôi.