CĐVC tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và Bình đẳng giới cho trên 130 đại biểu là cán bộ CĐ, CCVCLĐ các sở, ban, ngành trong tỉnh.

CD Vien chuc tinh Quang Ninh: Tuyen truyen xay dung chinh quyen dien tu va binh dang gioi - Anh 1

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công của tỉnh

Các đại biểu đã được thông tin tình hình bất bình đẳng giới, phổ biến chính sách, pháp luật mới và định hướng công tác bình đẳng giới; được cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chính quyền điện tử trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình và giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, cách đăng ký và sử dụng dịch vụ công cấp độ 3 qua mạng của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch CĐVC tỉnh cũng đã triển khai Kế hoạch số 169/KH-CĐVC về “Xây dựng đội ngũ CBCCVC-LĐ điện tử”, đề nghị các CĐCS vận động CBCCVC-LĐ tập trung thực hiện 5 nhóm chỉ tiêu và giải pháp Kế hoạch đã đề ra, quan tâm sử dụng CNTT, truyền thông trong công việc và tham gia cung cấp dịch vụ công phù hợp nhiệm vụ được giao. Tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tham gia xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; xây dựng đội ngũ CBCCVC-LĐ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế…

B.T