Cậu bé 1 chân, phải đi bằng nạng nhưng tâng bóng rất thuần thục khiến nhiều người phải ngả mũ bái phục.

Video: Cậu bé 1 chân tâng bóng khiến nhiều người thán phục: