Văn Anh và Giang bàn nhau làm thuốc lá 555 giả. Giang lấy trộm các vỏ cây thuốc, vỏ bao, thậm chí cả bao thuốc lá thật trưng bày hàng mẫu ở công ty. Sau đó chúng mang về, rạch lớp nilon bên ngoài, tháo các điếu thuốc lá thật ra, cho cát và xốp nhét đầy vào các bao, rồi dùng keo dán lớp nilon bên ngoài vỏ bao như cũ.