[Kênh14] - Vì có thể dẫn tới nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe đấy...