Đó là kiến nghị của Bộ Xây dựng tại phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức ngày 19.10.

Can hon 7.500 ti dong ho tro nha o voi nguoi co cong giai doan 2 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Nghị quyết 494 năm 2013 của Quốc hội quy định, có 12 nhóm đối tượng người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải phá dỡ để xây mới hoặc đang ở nhà tạm phải sửa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Số lượng hỗ trợ là khoảng 71.000 hộ (49.000 hộ xây dựng mới và hơn 21.000 hộ sửa chữa, cải tạo). Theo đề nghị thêm của các địa phương, tổng số hộ được hỗ trợ trong giai đoạn 1 được nâng lên thành 80.000 hộ. Đến khi triển khai Quyết định 22 của Chính phủ, đến tháng 7/2014, theo kê khai của các địa phương, số lượng lên tới trên 300.000 hộ, tăng gấp… 4,6 lần so với số lượng dự kiến năm 2012!

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết tháng 9.2016, trong tổng số 80.000 hộ thì có 75.600 hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ, còn 4.400 hộ đang triển khai thực hiện (dự kiến hoàn thành trong năm 2016).

Trên thực tế, một số địa phương đã triển khai thực hiện vượt 15.270 hộ so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do một số địa phương đã tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, điều chỉnh giảm số hộ được xây mới để tăng số hộ được sửa chữa, cải tạo hoặc ngược lại; một số hộ gia đình đã tự huy động kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Tổng kinh phí đã cấp để để thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ là 2.758 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 2.516 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 242 tỉ đồng. Kinh phí thực hiện xây dựng và cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với 15.270 hộ (tăng thêm so với ban đầu) các địa phương chưa xác định được.

Can hon 7.500 ti dong ho tro nha o voi nguoi co cong giai doan 2 - Anh 2

Trong giai đoạn 2, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 9.2016 thì số hộ cần hỗ trợ là 291.128 hộ. Trong đó, xây dựng mới là 11.989 hộ, cải tạo, sửa chữa là 175.139 hộ. Như vậy, so với số liệu tháng 8.2016 đã tăng thêm 8.280 hộ, trong đó xây dựng mới là 5.113 hộ; cải tạo, sửa chữa là 3.067 hộ.

Theo số liệu đến hết tháng 9.2016 thì tổng số tiền cấp từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho 291.128 hộ là khoảng 7.540 tỉ đồng, tăng thêm 240 tỉ so với phương án đề xuất theo số liệu báo cáo tháng 8.2016; ngân sách địa phương là 1.745 tỉ đồng.

Để thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2, Bô Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư thống nhất về phương án bố trí nguồn vốn cấp từ ngân sách Trung ương như báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2121, phương án đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ 7.300 tỉ đồng theo số liệu báo cáo tháng 8.2016.

Bộ KHĐT đã nhất trí với phương án của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, do việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo QĐ 22 không thuộc diện được bố trí vốn đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 1023 ủa Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ nên đến nay ngân sách Trung ương vẫn chưa bố trí được.

Do đó, tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đề nghị Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng với tổng số tiền là 7.540 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm 7.300 tỉ đồng cho số hộ được tổng hợp đến tháng 8.2016; 240 tỉ đồng cho số hộ phát sinh thêm từ tháng 8.2016 đến tháng 9.2016.

Đối với các trường hợp phát sinh thêm sau ngày 30.9.2016 thì các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương để thực hiện hỗ trợ.

Trả lời chất vấn về việc chương trình được thực hiện chậm so với kế hoạch, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giải thích, do việc cấp kinh phí từ ngân sách Trung ương còn chậm và phải chia thành nhiều đợt. Đến nay, kinh phí ngân sách cần cấp để thực hiện giai đoạn 2 đến nay chưa bố trí được.

K.Linh