Ngày 20/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu Bộ thương mại nước này rút lại ngay giấy phép hoạt động của các công ty môi giới hôn nhân, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán phụ nữ Campuchia.