Với số tiền tương đương 445.000 đồng, du khách Kevin Cook người Mỹ hướng dẫn cách trải nghiệm 24 giờ ở TP.HCM.

An Ngọc