Chàng trai kiểm tra chất lượng sản phẩm trong siêu thị bằng cách "siêu dị" khiến bạn gái "há hốc mồm".

Video: Cách kiểm tra chất lượng "siêu dị" khi đi siêu thị: