Chỉ một thí nghiệm đơn giản, bạn có thể kiểm tra xem những đôi đũa gỗ nhà bạn đang dùng có bị sơn công nghiệp hay không.

Video: Thí nghiệm đơn giản kiểm tra xem đũa gỗ nhà bạn có bị nhuộm màu hay không: