Fan bóng đá đang đua nhau chế ảnh để ăn mừng thành tích lần đầu được tham dự World Cup U20 của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 1

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 2

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 3

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 4

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 5

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 6

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 7

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 8

Cac 'thanh che' len ngoi khi U19 Viet Nam vao World Cup - Anh 9

Lily