Ngày 22/6, các quốc gia tiêu thụ và sản xuất dầu mỏ đã nhóm họp tại Jeddah (Arập Xêút) để bàn các biện pháp đối phó với tình trạng giá dầu tăng cao kỷ lục hiện lên gần 140 USD/thùng.