Theo báo cáo của Cục Chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và nghề muối, nhà máy đường Nước Trong đã bắt đầu đi vào sản xuất từ ngày 15/9, sản lượng mía ép được là 49.000 tấn, tương đương 4.200 tấn đường. Các nhà máy còn lại thuộc vùng Tây Nam Bộ cũng khởi đầu vụ mía từ ngày 24/9.

Lượng đường tồn kho tại các nhà máy tính đến ngày15/8 là 84.200 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 25.500 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/8 đến 15/9 là 42.400 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 14.200 tấn, nguyên nhân được lý giải là do cùng thời điểm này năm ngoái có lượng đường nhập khẩu bổ sung, nhưng hiện nay giá đường nhập khẩu lại cao hơn giá đường trong nước nên các doanh nghiệp mặc dù đã được cấp Quota nhưng vẫn tập trung mua đường trong nước nhiều hơn. Về tình hình nhập khẩu đường, theo số liệu của Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, đến hết tháng 8/2010 các doanh nghiệp đã nhập được 182.000 tấn trong số 300.000 tấn đã cấp quota Khảo sát trên thị trường nhìn chung so với tháng trước giá đường vẫn ổn định và không có biến động, giá đường trắng loại I tại kho nhà máy đã có thuế VAT phổ biến ở mức từ 16.500 đến 17.000đồng/kg. Giá mua mía 10 CCS tại bàn cân nhà máy của Công ty cổ phần đường Nước Trong là 950.000 đồng/tấn,