ĐB Lê Công Đỉnh (Long An) cho rằng nhiều DN thấy được nông nghiệp là lĩnh vực tiềm năng để đầu tư song còn chần chừ do 4 vướng mắc lớn.

Bon vuong mac dau tu vao nong nghiep - Anh 1

Đại biểu Lê Công Đỉnh

Một là, SXNN công nghệ cao cần diện tích rộng và thời hạn sử dụng đất lâu dài để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo đồng bộ của sản phẩm trên diện rộng và nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, hiện nay đất SX đang thuộc quyền sử dụng của người dân. DN rất khó tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn, còn người dân thì không muốn rời bỏ đất và tập quán canh tác lạc hậu.

Hai là, về chính sách, nhà đầu tư không chỉ trông vào chính sách ưu đãi mà còn quan tâm đến tuổi thọ của các chính sách và có ổn định không. Chẳng hạn nếu sau khi DN đầu tư vào nông nghiệp mà chính quyền lại cấp phép cho các dự án công nghiệp liền kề xả chất thải ra nguồn nước vẫn cung cấp cho nông nghiệp thì họ sẽ mất trắng.

Ba là, về công nghệ, người Israel trên sa mạc làm nên nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới thì tại sao với muôn vàn thuận tiện như Việt Nam chẳng lẽ lại không làm được? Rõ ràng đầu tư cho KHCN của mình còn hạn chế nhiều.

Bốn là, liên kết giữa người SX với người nông dân. Điều quan trọng nhất là người dân có thay đổi được tập quán canh tác, tiếp thu KHCN hay không, có đảm bảo phát triển lâu dài mối liên kết hay không. Độ ổn định thị trường và quyền lợi, khả năng cải thiện thu nhập của nông dân như thế nào, chưa có câu trả lời chắc chắn.

Vấn đề lúc này, theo ĐB Lê Công Đỉnh, Nhà nước cần có chính sách đối với người đưa quỹ đất vào liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Có chính sách khu nông nghiệp công nghệ cao, trang trại, nông hộ.

Còn trong mối liên kết của 4 nhà thì: DN làm chủ công nghệ quyết định quy trình canh tác sản xuất, chế biến và bao tiêu đầu ra. Hộ gia đình gia công cho doanh nghiệp hoặc tham gia cổ phần, làm việc như công nhân. Các chuyên gia, nhà khoa học được doanh nghiệp chọn và thuê theo hợp đồng. Nhà quản lý đảm bảo các chính sách được thực thi và song hành cùng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn đáp ứng những yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp.