Năm 2012 có thể nói là năm kinh tế Việt Nam có nhiều sóng gió, hướng đến năm 2013 sẽ là năm có nhiều thử thách không kém nhưng đồng thời cũng hứa hẹn nhiều đổi mới thành công.

Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh về triển vọng kinh tế 2013.

Nguồn: VTV